Artykuł archiwalny

drukuj

2009-02-24 14:07:37

Karty typu A


Nr karty Jednostka  Typ   Nazwa
dokumentu
Zakres przedmiotowy  Data 
2009/A/1 Urząd Gminy
w Kadzidle
Formularz 
A
Wniosek
o wydanie
decyzji
Dotyczy postę-powania w sprawie wydania decyzji o środo-wiskowych uwarunkowaniach 23.02.2009
2009/A/2 Urząd Gminy
w Kadzidle
Formularz
A
Wniosek o
wydanie
decyzji 
Dotyczy przebudowy drogi w Glebie  16.03.2009 
2009/A/3 Urząd Gminy
w Kadzidle
Formularz
A
Wniosek o
wydanie
decyzji 
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 250509W 
Czarnia-Wyk 
07.04.2009 
2009/A/4 Urząd Gminy
w Kadzidle 
Formularz
Wniosek o
wydanie
decyzji
Dotyczy
przebudowy ulic Wesołej, Wspólnej,
Szkolnej, Moniuszki
i drogi dojazdowej od ul. Kościuszki
w Kadzidle
30.04.2009
2009/A/5 Urząd Gminy
w Kadzidle
Formularz
A
Wniosek o
wydanie
decyzji
Dotyczy przebudowy ulicy Chabrowej w Dylewie
28.05.2009
2009/A/5 Urząd Gminy
w Kadzidle
Formularz
A
Wniosek o
wydanie
decyzj
Dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 53 granica województwa mazowieckiego – Ostrołęka na odcinkach od km 80+693 do km 108+950 i od km 110+317 do km 121+513 24.07.2009

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 24.02.2009 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2009 08:32
Liczba wyświetleń: 879

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Karty typu A 02.06.2009 07:28 Sylwester Marchewka
2 Karty typu A 02.06.2009 07:26 Sylwester Marchewka
3 Karty typu A 02.06.2009 07:26 Sylwester Marchewka
4 Karty typu A 02.06.2009 07:25 Sylwester Marchewka
5 Karty typu A 05.05.2009 09:41 Sylwester Marchewka
6 Karty typu A 16.04.2009 15:00 Sylwester Marchewka
7 Karty typu A 16.04.2009 14:59 Sylwester Marchewka
8 Karty typu A 16.04.2009 14:59 Sylwester Marchewka
9 Karty typu A 16.04.2009 14:57 Sylwester Marchewka
10 Karty typu A 16.04.2009 14:56 Sylwester Marchewka
11 Karty typu A 16.04.2009 14:55 Sylwester Marchewka
12 Karty typu A 16.04.2009 14:54 Sylwester Marchewka
13 Karty typu A 16.04.2009 14:47 Sylwester Marchewka
14 Karty typu A 14.04.2009 10:41 Sylwester Marchewka
15 Karty typu A 14.04.2009 10:23 Sylwester Marchewka
16 Karty typu A 14.04.2009 10:22 Sylwester Marchewka
17 Karty typu A 14.04.2009 10:20 Sylwester Marchewka
18 Karty typu A 14.04.2009 09:35 Sylwester Marchewka
19 Karty typu A 02.04.2009 14:53 Sylwester Marchewka
20 Publicznie dostępny wykaz danych 24.02.2009 13:36 Sylwester Marchewka
21 Publicznie dostępny wykaz danych 24.02.2009 13:35 Sylwester Marchewka
22 Publicznie dostępny wykaz danych 24.02.2009 13:33 Sylwester Marchewka
23 Publicznie dostępny wykaz danych 24.02.2009 13:31 Sylwester Marchewka
24 Publicznie dostępny wykaz danych 24.02.2009 13:13 Sylwester Marchewka
25 Publicznie dostępny wykaz danych 24.02.2009 13:09 Sylwester Marchewka
26 Publicznie dostępny wykaz danych 24.02.2009 13:07 Sylwester Marchewka