drukuj

2009-08-25 08:49:02

XXXVI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 31 sierpnia 2009 roku


XXXVI Sesja Rady Gminy w Kadzidle

31 sierpnia 2009 roku

(Poniedziałek )

Godz. 9.00

Lokal Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok,

b) opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kadzidło,

c) wyrażenia woli zamiany pomiędzy Gminą Kadzidło a Powiatem Ostrołęckim działek położonych w miejscowości Tatary na terenie Gminy Kadzidło zajętych pod drogi publiczne,

d) załatwienia skargi Pana Dariusza Sobiech zam. Brzozówka na działalność Wójta Gminy Kadzidło,

e) załatwienia skargi Pana Jana Sobiech zam. Brzozówka na działalność Wójta Gminy Kadzidło,

6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za II kwartał 2009 rok,

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowych dokonanych w Szkołach Podstawowych w:  Jazgarce, Czarni, Glebie i Siarczej Łące oraz w ZGKiM Spółka z o.o. w Kadzidle i z posiedzenia poświęconego rozpatrzeniu zasadności skarg złożonych przez Pana Dariusza Sobiech i Pana Jana Sobiech zam. Brzozówka na działalność Wójta Gminy Kadzidło.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

10. Interpelacje i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 25.08.2009 07:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 832

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował