drukuj

2009-11-04 15:02:59

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 12 listopada 2009 r.


Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia

12 listopada 2009 roku

(Czwartek)

Godz. 8.00  w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok,
b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok,
c) nadania Szkole Podstawowej w Jazgarce imienia św. Stanisława Kostki,
d) organizowania dla dzieci w wieku 3-5 lat innych form wychowania przedszkolnego.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 04.11.2009 14:02
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2009 14:03
Liczba wyświetleń: 632

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 12 listopada 2009 roku 04.11.2009 14:02 Sylwester Marchewka