Artykuł archiwalny

drukuj

2009-02-03 14:37:08

Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski


Wójt Gminy Kadzidło
Dariusz Łukaszewski
07-420 Kadzidło
ul. Targowa 4
tel. (0.29) 761.80.16
tel. (0.29) 761.80.78 


KOPMETENCJE WÓJTA:

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Wójt realizuje politykę kadrową i odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy.
4. Do obowiązków Wójta należy przede wszystkim nadzorowanie realizacji budżetu, wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu, sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej.
5. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Wójt może upoważnić Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydanie w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach.
7. Wójt może udzielać pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
8. Wójt zapewnia przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.
9. Wójt mianuje pracowników samorządowych.
10. Wójt wyznacza rzecznika dyscyplinarnego.
11. Podczas nieobecności Wójta pracą Urzędu kieruje Sekretarz Gminy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.02.2009 13:37
Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2009 13:39
Liczba wyświetleń: 790

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski 03.02.2009 13:37 Sylwester Marchewka