drukuj

2009-11-09 15:22:26

XXXIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 16 listopada 2009 roku


XXXIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle

16 listopada 2009 roku

(Poniedziałek)

Godz 9.00

Sala Narad
Urzędu Gminy w Kadzidle


Porządek obrad: 

1.     
Otwarcie obrad.
2.      Wybór sekretarza obrad.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
5.      Podjęcie uchwały w sprawach:
      a)      zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok,
      b)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
            oraz zwolnień od tego podatku,

      c)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
            i zwolnień w tym podatku,
 
      d)      uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami
            pozarządowymi na 2010 rok,
 
      e)      rozpatrzenia ponownej skargi działalność Wójta Gminy,
      f)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
            Problemów Alkoholowych na 2010 rok,

      g)      uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
            na 2010 rok,

      h)      nadania Szkole Podstawowej w Jazgarce imienia św. Stanisława
            Kostki,

      i)        organizowania dla dzieci w wieku 3-5 lat innych form wychowania 
            przedszkolnego,

      j)        nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło,
      k)      oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
            Gminy Kadzidło.

6.      Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
7.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy w Kadzidle za III kwartał 2009 roku.
9.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej dokonanej w Gminnej Bibliotece Publicznej, Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli i Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Mieczysława Mieszki w Kadzidle.
10.  Interpelacje i wnioski.
11.  Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 09.11.2009 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2009 14:28
Liczba wyświetleń: 679

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XXXIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 16 listopada 2009 roku 09.11.2009 14:28 Sylwester Marchewka
2 XXXIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 16 listopada 2009 roku 09.11.2009 14:26 Sylwester Marchewka
3 XXXIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 16 listopada 2009 roku 09.11.2009 14:22 Sylwester Marchewka
4 XXXIX Sesję Rady Gminy w Kadzidle 16 listopada 2009 roku 09.11.2009 14:22 Sylwester Marchewka