drukuj

2010-05-21 11:41:46

XLV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 27 maja 2010 r.


XLV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 27 maja 2010 r.

Dzień: Czwartek

Godzina: 8.00

Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Kadzidle

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołów z XLII i XLIV sesji Rady Gminy.
5.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w: Kadzidle i Glebie na zakup sprzętu strażackiego i ochron osobistych
b)
zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok,
c)
zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
d)
nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Jazgarce.
6.
Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z posiedzenia poświęconego kontroli kompleksowej działalności Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie, z posiedzenia poświęconego opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło i z kontroli kompleksowej działalności Urzędu Gminy w Kadzidle.
9.
Interpelacje i wnioski.
10.
Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 21.05.2010 10:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 711

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował