Artykuł archiwalny

drukuj

2010-06-23 08:39:35

XLVI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 29 czerwca 2010 r.


XLVI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 29 czerwca 2010 r.

Dzień: Wtorek

Godzina: 9.00

Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Kadzidle

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.2.      Wybór sekretarza obrad.3.      Przyjęcie porządku obrad.4.      Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok,

b)      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze,

c)      wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,

d)     utworzenia okręgów wyborczych,

e)      ustalenia podziału Gminy Kadzidło na obwody głosowania,

f)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle,g)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka,

h)      nabycia nieruchomości,

6.      Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8.      Interpelacje i wnioski. 9.      Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 23.06.2010 07:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 488

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował