Artykuł archiwalny

drukuj

2010-07-02 11:39:44

XLVII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 12 lipca 2010 r.


XLVII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 12 lipca 2010 r.

Dzień: Poniedziałek

Godzina: 9.00

Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Kadzidle

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.2. Wybór sekretarza obrad.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.5. Podjęcie uchwał w sprawach:a) zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok,b) zmiany uchwały nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie zmienionej uchwałą nr XL/222/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009 r.c) uchylenia uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.6. Interpelacje i wnioski. 7. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 02.07.2010 10:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 547

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował