drukuj

2010-10-25 13:43:39

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 28 października 2010 r.


Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia

28 października 2010 roku

(Czwartek)

Godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.


Porządek posiedzenia:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok,
b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 25.10.2010 12:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 584

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował