drukuj

2010-11-24 15:50:00

Uchwała nr LI/282/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 24.11.2010 14:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 576

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała LI_282_10.pdf 2010-11-25 09:43:20 Marchewka Sylwester

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował