Artykuł archiwalny

drukuj

2010-01-06 14:42:05

Karty typu A - Rok 2010


Nr karty Jednostka  Typ   Nazwa
dokumentu
Zakres przedmiotowy  Data 
2010/A/1 Zakład
Torfowy
Karaska
A Wniosek
o wydanie
decyzji
Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża torfu "Karaska" w granicach działek gruntowych numer 187/16 i 187/18 obrębu Piasecznia, gmina Kadzidłopow. ostrołęcki, woj. mazowieckie". 06.01.2010
2010/A/2 Zarząd
Dróg
Powiato
wych w
Ostrołęce
A Wniosek
o wydanie
decyzji
Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki w km 0+000-7+540" na terenie działek: nr ewid. 245/236 w obrębie wsi Siarcza Łąka, nr ew. 162 w obrębie wsi Todzia, nr ew. 45 w obrębie wsi Rososz, nr ew. 213,215/1, 239/349 w obrębie wsi Jazgarka.
01.03.2010
2010/A/3 Urząd
Gminy 
w Kadzidle
A Wniosek
o wydanie
decyzji 
Dotyczy przebudowy drogi gminnej 251213W Wach - Karaska. 22.03.2010
2010/A/4 Urząd
Gminy 
w Kadzidle
A Wniosek
o wydanie
decyzji
Dotyczy przebudowy ulic Jagodowej i Wrzosowej w Kadzidle. 05.05.2010
2010/A/5 Urząd
Gminy 
w Kadzidle
A Wniosek
o wydanie
decyzji
Dotyczy budowy drogi w Brzozówce. 14.06.2010
2010/A/6 Urząd
Gminy 
w Kadzidle
A Wniosek
o wydanie
decyzji
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia 11.08.2010
2010/A/7 Urząd 
Gminy
w Kadzidle
A Wniosek
o wydanie
decyzji
Dotyczy budowy drogi w Wachu.  10.09.2010

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 06.01.2010 13:42
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2010 07:42
Liczba wyświetleń: 758

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Karty typu A - Rok 2010 13.08.2010 07:03 Sylwester Marchewka
2 Karty typu A - Rok 2010 15.06.2010 22:02 Sylwester Marchewka
3 Karty typu A - Rok 2010 01.06.2010 09:02 Sylwester Marchewka
4 Karty typu A - Rok 2010 01.06.2010 09:01 Sylwester Marchewka
5 Karty typu A - Rok 2010 22.03.2010 14:16 Sylwester Marchewka
6 Karty typu A - Rok 2010 22.03.2010 14:15 Sylwester Marchewka
7 Karty typu A - Rok 2010 03.03.2010 13:04 Sylwester Marchewka
8 Karty typu A - Rok 2010 03.03.2010 13:02 Sylwester Marchewka
9 Karty typu A - Rok 2010 06.01.2010 14:28 Sylwester Marchewka
10 Karty typu A - Rok 2010 06.01.2010 14:19 Sylwester Marchewka
11 Karty typu A - Rok 2010 06.01.2010 14:17 Sylwester Marchewka
12 Karty typu A - Rok 2010 06.01.2010 14:16 Sylwester Marchewka
13 Karty typu A - Rok 2010 06.01.2010 13:44 Sylwester Marchewka
14 Karty typu A - Rok 2010 06.01.2010 13:42 Sylwester Marchewka