drukuj

2011-03-14 11:45:13

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 16 marca 2011 roku


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

16 marca 2011 roku

(Środa)

Godz. 8.30 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021,
c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 14.03.2011 10:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 622

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował