drukuj

2011-04-06 10:30:12

Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 kwietnia 2011 r. Dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w 2011 r.


Wójt Gminy Kadzidło, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w 2011 roku. Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 9 maja 2011 r., osobiście w Urzędzie Gminy w Kadzidle w godzinach: 8.00 - 16.00; za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Ofert, Upowszechnianie kultury w roku 2011.

 
Maksymalna kwota dofinansowania na całe zadanie wynosi: 10 000,00 zł.   

Dodatkowych informacji udziela:

Sylwester Marchewka, tel. (29) 7618016, fax (29) 7618016, e-mail: gmina@kadzidlo.pl

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 06.04.2011 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2011 10:08
Liczba wyświetleń: 636

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie kultura 2011.zip 2011-04-06 10:41:49 Marchewka Sylwester

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 kwietnia 2011 r. Dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w 2011 r. 06.04.2011 09:30 Sylwester Marchewka