Artykuł archiwalny

drukuj

2011-05-17 13:56:04

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24 maja 2011 roku


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

24 maja 2011 roku

(Wtorek)

Godz. 09.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 17.05.2011 12:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 453

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował