Artykuł archiwalny

drukuj

2011-06-03 10:54:24

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 8 czerwca 2011 roku


Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia

8 czerwca 2011 roku

(Środa)

Godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2010,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Wożniaka za rok 2010,
d) likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni,
e) opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych na ternie Gminy Kadzidło.
4. Sprawy różne

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.06.2011 09:54
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2011 09:57
Liczba wyświetleń: 451

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 8 czerwca 2011 roku 03.06.2011 09:54 Sylwester Marchewka