drukuj

2011-06-03 11:02:04

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 9 czerwca 2011 roku


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

9 czerwca 2011 roku

(Czwartek)

Godz. 08.45 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło,
b) nabycia nieruchomości.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.06.2011 10:02
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2011 10:26
Liczba wyświetleń: 561

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 9 czerwca 2011 roku 03.06.2011 10:02 Sylwester Marchewka