drukuj

2011-09-22 14:46:30

Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 64/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 332/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Gminie Kadzidło dla projektu pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.


Informacje o artykule

Autor: Bożena Grzyb
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 22.09.2011 13:46
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2011 07:55
Liczba wyświetleń: 676

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie 64_2011.pdf 2011-10-05 08:37:33 Marchewka Sylwester

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 64/2011 z dnia2011 r. w sprawie... 22.09.2011 13:46 Sylwester Marchewka