drukuj

2011-10-18 14:25:38

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 31 października 2011 roku


Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia

31 października 2011 roku

(poniedziałek)

Godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
c) upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło,
d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
e) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 18.10.2011 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2011 13:27
Liczba wyświetleń: 607

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 31 października 2011 roku 18.10.2011 13:25 Sylwester Marchewka