drukuj

2011-11-18 09:18:08

Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.Kadzidło, dnia 18.11.2011 r.Ogłoszenie


W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, na podstawie Uchwały Rady Gminy w Kadzidle Nr LI/282/10 z dnia 10 listopada 2010 r. uprzejmie proszę o składanie do dnia 5 grudnia 2011 roku propozycji i uwag do przedmiotowego dokumentu.W wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kadzidło
/-/
Dariusz Łukaszewski

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 18.11.2011 08:18
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2011 08:40
Liczba wyświetleń: 641

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o konsultacjach.pdf 2011-11-18 09:21:26 Marchewka Sylwester
załącznik Uchwała w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowym.pdf 2011-11-18 09:22:35 Marchewka Sylwester

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. 18.11.2011 08:18 Sylwester Marchewka