drukuj

2012-01-19 11:51:28

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 27 stycznia 2012 roku


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

27 stycznia 2012 roku

(piątek)

Godz. 09.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
c) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków,
d) zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 19.01.2012 10:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 540

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował