drukuj

2012-04-12 11:26:37

Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 kwietnia 2012 r. Wójt Gminy Kadzidło podaje do publicznej wiadomości, że prowadzi postępowanie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012. W związku z powyższym prosi się o zgłaszanie do dnia 24 kwietnia 2012 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert.


Kadzidło, dnia 12 kwietnia 2012 r.


Ogłoszenie


Wójt Gminy Kadzidło podaje do publicznej wiadomości, że prowadzi postępowanie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.

W związku z powyższym prosi się o zgłaszanie do dnia 24 kwietnia 2012 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze kultura w roku 2012 r. z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w ww. konkursie.

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 12.04.2012 10:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 518

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie kultura 2012 komisja.pdf 2012-04-12 11:31:01 Marchewka Sylwester

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował