drukuj

2012-08-08 10:18:37

XXII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 14 sierpnia 2012 roku


XXII Sesja Rady Gminy w Kadzidle

14 sierpnia 2012 roku

(wtorek)

Godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012 – 2023,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną”,
d) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską”,
e) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską”,
f) przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kadzidło na lata 2012 – 2015,
g) przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w latach 2012 – 2014.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za II kwartał 2012 roku.
9. Interpelacje i wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 08.08.2012 09:18
Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2012 11:58
Liczba wyświetleń: 610

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XXII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 14 sierpnia 2012 roku 08.08.2012 09:18 Sylwester Marchewka