drukuj

2012-08-28 13:12:26

XXIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 6 września 2012 roku


XXIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle

6 września 2012 roku

(czwartek)

Godz. 09.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012 – 2023,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
c) zmiany uchwały Nr XVII/106/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dylewo,
d) w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło,
e) udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej dokonanej w Zespole Szkół w Chudku.
9. Interpelacje i wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 28.08.2012 12:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 593

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował