drukuj

2013-02-05 12:09:59

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 12 luty 2013 roku


Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia

12 luty 2013 roku

(wtorek)

godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle,
b) zmiany uchwały nr V/32/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania,
c) wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
d) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
e) określenia warunków i trybów wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Kadzidło,
f) podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 05.02.2013 11:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 535

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował