drukuj

2013-04-10 12:15:45

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 16 kwietnia 2013 roku


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

16 kwietnia 2013 roku

(wtorek)

godz. 8.30 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
b) odrzucenia opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie likwidacji przez Radę Gminy Kadzidło Szkoły Podstawowej w Czarni z dniem 31 sierpnia 2013 r.,
c) w sprawie odrzucenia opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie likwidacji przez Radę Gminy Kadzidło Szkoły Podstawowej w Jazgarce z dniem 31 sierpnia 2013 r.,
d) w sprawie planu ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło,
e) likwidacji Szkoły Podstawowej w Chudku Filia w Kierzku,
f) likwidacji Szkoły Podstawowej w Glebie,
g) likwidacji Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące,
h) likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarni,
i) likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce,
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 10.04.2013 11:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 517

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował