Artykuł archiwalny

drukuj

2013-04-11 08:04:24

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy -


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

19 kwietnia 2013 roku

(piątek)

godz. 09.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.,
b) podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Kadzidle,
c) odrzucenia opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie likwidacji przez Radę Gminy Kadzidło Szkoły Podstawowej w Czarni z dniem 31 sierpnia 2013 r.,
d) w sprawie odrzucenia opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie likwidacji przez Radę Gminy Kadzidło Szkoły Podstawowej w Jazgarce z dniem 31 sierpnia 2013 r.,
e) w sprawie planu ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło,
f) likwidacji Szkoły Podstawowej w Chudku Filia w Kierzku,
g) likwidacji Szkoły Podstawowej w Glebie,
h) likwidacji Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące,
i) likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarni,
j) likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.
4.  Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 11.04.2013 07:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 335

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował