drukuj

2013-06-17 12:49:51

Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2013 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.


Kadzidło, dnia 17 czerwca 2013 r.OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Kadzidło, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2013 roku. Zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.

Oferty z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 15 lipca 2013 r., osobiście w Urzędzie Gminy w Kadzidle w godzinach: 8.00–16.00; za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Ofert, Obszar kultura w roku 2013, II nabór.

Maksymalna kwota dofinansowania na całe zadanie wynosi: 10 000,00 zł.


Dodatkowych informacji udziela:
Sylwester Marchewka, tel. (29) 761.80.16, wew. 34, tel. bezpośredni: (29) 767.30.56,
fax: (29) 761.80.16; e-mail: gmina@kadzidlo.pl

 

Wójt Gminy Kadzidło
Dariusz Łukaszewski

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 17.06.2013 11:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 529

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie kultura 2013. II nabór.zip 2013-06-17 12:58:23 Marchewka Sylwester

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował