drukuj

2013-12-11 15:13:12

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 18 grudnia 2013 roku


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

18 grudnia 2013 roku

(środa)

godz. 09.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kadzidło na lata 2013–2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014–2024,
d) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014,
e) przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło,
f) uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok,
g) określenia wysokości stawek opłaty targowej,
h) określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.
4.  Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 11.12.2013 14:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 420

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował