drukuj

2014-01-17 14:21:59

XLI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 23 stycznia 2014 roku


XLI Sesja Rady Gminy w Kadzidle

23 stycznia 2014 roku

(czwartek)

Godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło,
b) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
c) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za IV kwartał 2013 roku,
9. Interpelacje i wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji. 

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 17.01.2014 13:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 470

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował