drukuj

2014-04-22 23:40:01

Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 kwietnia 2014 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2014.


Kadzidło, dnia 22 kwietnia 2014 r.OGŁOSZENIEWójt Gminy Kadzidło, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2014 roku. Zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.

Oferty z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 20 maja 2014 r., osobiście w Urzędzie Gminy w Kadzidle w godzinach: 8.00–16.00; za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Ofert, Obszar kultura w roku 2014.

Maksymalna kwota dofinansowania na całe zadanie wynosi: 10 000,00 zł.

Dodatkowych informacji udziela: Sylwester Marchewka, tel. (29) 761.80.16, wew. 34, tel. bezpośredni: (29) 767.30.56, fax (29) 761.80.16, e-mail: gmina@kadzidlo.pl


Wójt Gminy Kadzidło

Dariusz Łukaszewski

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 22.04.2014 22:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 466

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie. Kultura 2014.zip 2014-04-22 23:41:38 Marchewka Sylwester

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował