drukuj

2014-05-06 12:18:11

XLIV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 16 maja 2014 roku


XLIV Sesja Rady Gminy w Kadzidle

16 maja 2014 roku

(piątek)

Godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014 – 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2013,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2013,
e) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i wnioski.
9. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 06.05.2014 11:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 501

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował