drukuj

2014-05-22 12:37:27

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 29 maja 2014 roku


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

29 maja 2014 roku

(czwartek)

godz. 8.30 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2013 rok,
c) nabycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Dylewo,
d) nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Kadzidło.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 22.05.2014 11:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 496

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował