drukuj

2014-05-27 15:28:01

XLV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 9 czerwca 2014 roku


XLV Sesja Rady Gminy w Kadzidle

9 czerwca 2014 roku

(poniedziałek)

Godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2013 rok,
c) nabycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Dylewo,
d) nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Kadzidło.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i wnioski.
9. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 27.05.2014 14:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 498

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował