drukuj

2014-06-12 14:24:12

XLVI Uroczysta Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 22 czerwca 2014 roku


XLVI Uroczysta Sesja Rady Gminy w Kadzidle

22 czerwca 2014 roku

(niedziela)

Godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło (Pani Barbara Falińska),
b) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło (Pan Henryk Woźniakowski),
c) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło (Pan Józef Sobiecki),
d) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło (Pan Jarosław Tadeusz Tokarczyk),
e) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło (Pan Stanisław Sieruta),
f) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014 – 2024,
g) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014,
h) zawarcia Porozumienia Partnerskiego Gminy Kadzidło z Województwem Mazowieckim Liderem Projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”.
5. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 12.06.2014 13:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 516

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował