drukuj

2014-07-14 13:57:10

XLVII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 25 lipca 2014 roku


XLVII Sesja Rady Gminy Kadzidło

25 lipca 2014 roku

(piątek)

Godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek i Gleba,
b) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło,
c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
d) nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło,
e) nabycia nieruchomości (w Brzozówce),
f) nabycia nieruchomości (w Chudku),
g) nabycia nieruchomości (w Strzałkach),
h) zamiany działek gruntów (w Brzozówce),
i) zamiany działek gruntów (w Brzozówce),
j) Statutu Gminy Kadzidło.
6. Sprawozdanie wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za II kwartał 2014 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej dokonanej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu, Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, w Publicznym Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Kadzidle, Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 14.07.2014 12:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 605

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował