drukuj

2014-08-22 11:20:46

XLVIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 10 września 2014 roku


XLVIII Sesja Rady Gminy Kadzidło

10 września 2014 roku

(środa)

Godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XLVII sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014 – 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok,
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
6. Sprawozdanie wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej dokonanej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 22.08.2014 10:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 575

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował