Artykuł archiwalny

drukuj

2009-02-24 14:07:37

Publicznie dostępny wykaz danych


Nr karty Jednostka  Typ   Nazwa dokumentu  Zakres
przedmiotowy 
Data  Podmiot 
 2009/B/1 Urząd Gminy
w Kadzidle 
 Formularz B Ogłoszenie z dnia
23 lutego 2009 r. 
Dotyczy postępowania
w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polega-
jącego na: "budowie
otwartego zbiornika na
płynne odchody zwierzęce
o pojemności 314 m3 na
terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
1090/5 i płyty betonowej
do składania obornika o wymiarach 10,00 m x 18,00
m na działce gruntu ozna-
czonej numerem ewiden-
cyjnym 1090/9 w obrębie wsi Kadzidło"  
23-02-2009  

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 24.02.2009 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2009 13:13
Liczba wyświetleń: 701

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Publicznie dostępny wykaz danych 24.02.2009 13:09 Sylwester Marchewka
2 Publicznie dostępny wykaz danych 24.02.2009 13:07 Sylwester Marchewka