drukuj

2014-11-05 12:35:21

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 10 listopada 2014 roku


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

10 listopada 2014 roku

(poniedziałek)

godz. 09.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014 – 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014,
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2015 roku.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 05.11.2014 11:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 554

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował