drukuj

2014-11-05 12:43:01

LI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 12 listopada 2014 roku


LI Sesja Rady Gminy w Kadzidle

12 listopada 2014 roku

(środa)

Godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014 – 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014,
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2015 roku,
d) nabycia nieruchomości (w Kadzidle).
6. Sprawozdanie wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 05.11.2014 11:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 556

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował