drukuj

2014-12-08 18:59:30

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 11 grudnia 2014 roku


Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia

11 grudnia 2014 roku

(czwartek)

godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji.
4. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015–2024,
b) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015,
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło,
d) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
6. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 08.12.2014 17:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 472

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował