drukuj

2014-12-08 22:02:29

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 12 grudnia 2014 roku


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

12 grudnia 2014 roku

(piątek)

godz. 09.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014–2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015–2024,
d) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015,
e) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło,
f) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 08.12.2014 21:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 517

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował