drukuj

2009-04-04 20:47:28

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 14.04.2009 r.


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 14.04.2009 r. (wtorek), godzina 9.00, Sala Narad Urzędu Gminy w Kadzidle.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło;
b) udzielenia pomocy finansowej;
c) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
4. Sprawy różne

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 04.04.2009 19:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 730

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował