drukuj

2009-04-04 21:02:51

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 16.04.2009 r.


Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 16.04.2009 r., (czwartek), godzina 8.00, Sala Narad Urzędu Gminy w Kadzidle.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło;
b) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok;
c) ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
4. Sprawy różne

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 04.04.2009 20:02
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2009 20:13
Liczba wyświetleń: 830

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 15.04.2009 r. 04.04.2009 20:02 Sylwester Marchewka