drukuj

2015-05-05 14:07:19

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22 maja 2015 r.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

22 maja 2015 r.

(piątek)

godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

 

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok oraz rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego.

4. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło.

5. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 05.05.2015 13:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 431

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował