drukuj

2015-05-29 09:33:42

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 1 czerwca 2015 r.


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

1 czerwca 2015 r.

(poniedziałek)

godz. 08.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015–2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
d) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2014 rok,
e) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Towarzystwo Promocji Muzyki „Przez Muzykę do Serc” na działalność Wójta Gminy Kadzidło,
f) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Józefa Kowalczyka zam. Ostrołęka na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 29.05.2015 08:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 413

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował