drukuj

2015-05-29 09:39:05

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 2 czerwca 2015 r.


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

2 czerwca 2015 r.

(wtorek)

godz. 08.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2014 rok.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 29.05.2015 08:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 454

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował