drukuj

2016-04-18 09:23:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 22 kwietnia 2016 r.


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

22 kwietnia 2016 r.

(piątek)

godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016 – 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2016 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2015,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2015,
e) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok.
5. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 18.04.2016 08:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 417

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował