drukuj

2016-07-05 09:07:04

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 7 lipca 2016 r.


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

7 lipca 2016 r.

(czwartek)

godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016–2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2016 rok,
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło,
d) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 05.07.2016 08:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 392

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował