drukuj

2016-10-07 14:29:34

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 17 października 2016 r.


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

17 października 2016 r.

(poniedziałek)

godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016 – 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2016 rok,
c) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle Panią Ewę Grażynę Bednarczyk,
d) udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 07.10.2016 13:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 592

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował