drukuj

2016-10-07 14:36:05

XXVI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 października 2016 roku


XXVI Sesja Rady Gminy Kadzidło

18 października 2016 roku

(wtorek)

Godz. 8.30 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016 – 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2016 rok,
c) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle Panią Ewę Grażynę Bednarczyk,
d) udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok,
f) nadania nazwy ulicy na terenie wsi Brzozówka,
g) nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo,
h) nabycia nieruchomości,
i) zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kadzidło”.
6. Sprawozdanie wójta o pracach w okresie międzysesyjnym,
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za III kwartał 2016 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej dokonanej w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka i Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Mieczysława Mieszki w Kadzidle. 
10. Interpelacje i zapytania.
11. Objazd inwestycji gminnych.
12. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 07.10.2016 13:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 414

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował